• Produkt
 • Badania kliniczne
 • Twoje stawy
 • Vademecum wiedzy
 • Napisali o nas
 • Opinie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Tel. +48 32 226 65 08 pn-pt 8:30-16:00
  kom. 793 196 111 pn-pt 16:00-18:00

  sob 9:00-13:00

  Start » Twoje stawy » Stawy dłoni i palców

  Stawy dłoni i palców

  Ręka składa się zwykle z 27 kości. Wyróżnić można trzy odcinki: nadgarstek, 5 kości śródręcza i palce. Kości nadgarstka ułożone są w dwa szeregi: bliższy i dalszy, każdy tworzony przez 4 kości. Szereg bliższy, czyli proksymalny, tworzą kości łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta oraz leżąca na niej od strony dłoniowej kość grochowata. W skład szeregu dalszego wchodzą: kość czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata oraz kość haczykowata. Mechanika ręki jest dość specyficzna. Jeżeli jedna kość zaczyna źle funkcjonować odbija się to automatycznie na mechanice kości pozostałych.

   

   

  Ręka zawdzięcza swą ruchomość wielu stawom, do których zależą:

  • staw promieniowo-nadgarstkowy - jest stawem elipsoidalnym utworzonym przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo-nadgarstkowym
  • staw śródnadgarstkowy - to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie.
  • połączenia stawowe szeregu bliższego kości nadgarstka
  • połączenia stawowe szeregu dalszego kości nadgarstka
  • stawy nadgarstkowo - śródręczne i międzyśródręczne - są stawami płaskimi o minimalnej ruchomości. Wyjątkiem jest staw dotyczący kciuka, w którym możliwe są ruchy odwodzenia i przywodzenia, przeciwstawienia i odprowadzenia, obwodzenia.
  • stawy palców ręki - są stawami kulistymi, w których ruch obrotowy jest niemożliwy

  Najczęstsze schorzenia ręki:

  Choroba zwyrodnieniowa w obrębie ręki dotyczy:

  • stawu promieniowo - nadgarstkowego
  • stawu nadgarstkowo - śródręcznego kciuka
  • stawów międzypaliczkowych

  Zmiany zwyrodnieniowe w okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego najczęściej rozwijają się w wyniku urazów tej okolicy. Zmiany zwyrodnieniowe objawiają sie w postaci guzków Heberdena umiejscowionych na grzbietowo - bocznej powierzchni palców II - V stawów miedzypaliczkowych dalszych.

   

  Guzki w okolicy stawów miedzypaliczkowych bliższych to guzki Boucharda.

   

  Zwichnięcia stawów palców ręki to przede wszystkim zwichnięcia w stawach międzypaliczkowych bliższych, które powstają na skutek urazu powodującego przerost stawu.

   

  Reumatoidalne zapalenie stawów obejmuje najczęściej symetrycznie nadgarstki i stawy ręki do międzypaliczkowych bliższych włącznie. Schorzeniu towarzyszy ból, stan zapalny i deformacje, ograniczenie ruchliwości, następnie niszczenie stawów, a nawet zanik mięśni.. To choroba autoimmunologiczna. Najczęściej atakuje osoby 30-, 40-letnie, lecz także i starsze, przede wszystkim kobiety, które chorują czterokrotnie częściej niż mężczyźni.

   

  Przykurcz Dupuytrena. Występuje przykurcz palców w pozycji zgięciowej, któremu współtowarzyszy guzkowe zgrubienie powięzi dłoniowej. Jest to schorzenie dość często występujące u mężczyzn obejmujące zazwyczaj 4 i 5 palec dłoni. Charakterystyczne są włókniste guzki w obrębie powięzi dłoniowej. Jest to schorzenie o etiologii genetycznej, częstsze u osób starszych.

   

   

   


  Hyalutidin
  Hyalutidin
  Hyalutidin

  powrót

  Dowiedz się więcej
  na temat produktu

  dowiedz się więcej

  Twoje stawy
  w dobrej formie

  zobacz film

  Zobacz opinie
  o Hyalutidin

  przejdź