"Bóle w stawach biodrowych zmniejszyły się - nie ustały całkowicie ze względu na wysoki poziom degeneracji stawu biodrowego, natomiast bóle stawów kolanowych ustały. Mogę przespać spokojnie całą noc a wcześniej nie było to możliwe. Produkt jest wart swojej ceny. "

Wanda Bąk

"Miałem bóle i strzykanie w stawach. Pierwszy raz Hyalutidin spożyłem w ramach przygotowań do pobicia rekordu Polski w ilości przebiegniętych maratonów. Hyalutidin jest produktem, którego prewencyjne działanie pomaga stawom przetrwać tak ekstremalne obciążenie… "

Mariusz Szostak

"Wcześniej bezskutecznie zażywałam tabletki. W ciągu zażywania produktu Hyalutidin zauważyłam znaczną poprawa ruchową ramion. Znowu mogę ręce podnosić w górę co wcześniej było nie możliwe, ustąpił tez ból w stawach kolanowych. "

Filomena Piekiełko

"Od jakiegoś czasu zmagałem się z bólami w stawach. Stosowałem wcześniej wiele innych środków, które miały pomóc jednak żaden nie pomógł, aż trafiłem na Hyalutidin, po którym odczułem wyraźną poprawę oraz znaczną redukcję bólu. "

Andrzej K.

Stawy potrzebują wsparcia ZOBACZ W SKLEPIE

 

lub sprawdź listę aptek

Praca zawodowa a dolegliwości stawów

Choroby reumatyczne nie tylko ogromnie obniżają komfort i jakość naszego życia, ale także są bardzo częstym powodem rezygnacji z pracy zawodowej. W Polsce, a także wielu innych krajach europejskich, to właśnie choroby reumatyczne są niezwykle częstym powodem absencji chorobowej w pracy. W ostateczności prowadzą także do wczesnego przechodzenia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. To pociąga za sobą negatywne konsekwencje, w postaci niższych dochodów dla jednostki, a także wysokich wydatków budżetowych.

Choroby reumatyczne a niezdolność do pracy

Dane ZUS pokazują, iż choroby reumatyczne od wielu lat zajmują wysoką, trzecią pozycję, wśród chorób, które powodują niezdolność do pracy. Największa wartość rent i emerytur z tytułu niezdolności do pracy została wypłacona w wyniku następujących chorób:

choroby-stanowiace-podstawe-do-niezdolnosci-do-pracy.png

Choroby, które wywołują absencję chorobową pracowników w Polsce

 • Choroby układu krążenia - 22,7%
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - 20,9%
 • Choroby układu kostno-stawowego - 13,1%

Choroby reumatyczne a koszty absencji chorobowej pracowników

Dolegliwości reumatyczne są bardzo uciążliwe. Ból oraz ograniczona ruchomość stawów znacząco utrudniają wykonywanie pracy zawodowej. Konieczność częstych wizyt u lekarzy oraz poddawanie się regularnej rehabilitacji sprawiają, że pracownik zmuszony jest do częstego zwalniania się z pracy. Nieobecność pracowników przekłada się bezpośrednio na niepełne wykorzystanie potencjału zakładu pracy. Dla pracownika, absencja chorobowa oznacza najczęściej niższe wynagrodzenie.

Według danych ZUS z 2015 r. bardzo duży udział wydatków z funduszy zakładów pracy oraz FUS został przeznaczony na pokrycie absencji chorobowej wynikającej z dolegliwości związanych z układem kostnym i stawowym. Poziom wydatków poniesionych na absencję chorobową pracowników, która spowodowana jest chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej uplasował się na drugiej pozycji.

choroby-wywolujace-absencje-pracownikow.png

Choroby, które wywołują absencję chorobową pracowników w Polsce

 • Choroby okresu ciąży, porodu i połogu - 27,5%
 • Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - 13,2%
 • Urazy, zatrucia - 11,5%
 • Choroby układu oddechowego - 10,4%.

Źródło: "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r." ZUS, Departament Statystyki i prognoz aktuarialnych.

Dolegliwości kostno-stawowe a świadczenia rehabilitacyjne

W całej strukturze wydatków rehabilitacyjnych, największy udział przypadł na świadczenia dla osób cierpiących na choroby związane z układem kostno-stawowym, mięśniowym i tkanki łącznej.

choroby-generujace-wydatki-na-swiadczenia-rehabilitacyjne.png

Choroby, które generują największe wydatki na świadczenia rehabilitacyjne

 • Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - 28,4%
 • Urazy, zatrucia, inne skutki działań czynników zewnętrznych - 18,4%
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - 16,2%
 • Choroby układu krążenia - 10,3%.

Włączenie odpowiedniej rehabilitacji do leczenia chorób związanych z układem kostno-szkieletowym to absolutna konieczność. Prawidłowo dobrane ćwiczenia pozwalają na odciążenie bolącego stawu, co pozwala uniknąć ryzyka powstawania dalszych uszkodzeń w strukturze stawu. Zależnie od postępu choroby, należy dostosować ćwiczenia, które wzmocnią i zwiększą ruchomość w stawach.

Choroby przeciążeniowe i choroby zawodowe

Osoby wykonujące monotonne i powtarzalne ruchy mogą odczuwać liczne dolegliwości bólowe. Choroby przeciążeniowe nazywane są reumatyzmem tkanek miękkich i objawiają się częstymi dolegliwościami barku, łokcia, nadgarstka czy ręki. Reumatyzm ten powstaje na skutek mechanicznego zużycia tkanek układu ruchu. Prowadzi do powstania zmian zapalnych w strukturze układu ruchu (mięśni, ścięgien, tkanek łącznych). Schorzenia powstające na skutek działania skumulowanych mikrourazów, rozwijają się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Na skutek nadmiernych przeciążeń dochodzi do ograniczenia wytrzymałości poszczególnych tkanek, co w ostateczności skutkuje upośledzeniem funkcji układu ruchu.

Zgodnie z Art 235 Kodeksu Pracy "Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Oznacza to, że choroby zawodowe mogą powstawać na skutek regularnego wykonywania powtarzalnych czynności lub stałego przybywania w określonej pozycji, w otoczeniu, w którym występują czynniki szkodliwe dla ludzkiego zdrowia takie jak hałas, zapylenie, brak światła, związki chemiczne. Skutki choroby zawodowej mogą prowadzić do trwałej utraty zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2013 r. w katalogu chorób zawodowych znajdują się liczne choroby związane z układem ruchowym. W poradniku dla lekarzy "Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy" zostały wymienione choroby zawodowe:

 • przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - mogą powodować ją prace związane z regularnym i długotrwałym pisaniem na klawiaturze, grą na instrumentach, wykonywaniu pracy stolarskiej.
  Przykładowe objawy: trudności ze zginaniem palca serdecznego i małego, bolesne "przeskakiwanie" palca, trwały przykurcz palca, trudność z chwytaniem, itp.
 • przewlekłe zapalenie kaletki maziowej lub uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej - na tę dolegliwość cierpią najczęściej osoby wykonujące pracę w pozycji klęczącej np. górnicy, posadzkarze, dekarze.
  Przykładowe objawy: ból w okolicy kolan, obrzęk, uczucie "przeskakiwania" w stawie kolanowym, problemy z pełnym zgięciem oraz wyprostem kolana.
 • przewlekłe zapalenie okołostawowe barku - osoby wykonujące pracę z uniesionymi rękami np. pracownicy fabryk, hurtowni, magazynów.
  Przykładowe objawy: ból podczas unoszenia rąk w górę, problem z wykonaniem pełnego rotacyjnego ruchu rąk, zniekształcenie ramienia.
 • przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej - na te choroby narażeni są przede wszystkim ślusarze, tokarze, kierowcy, dentyści, protetycy, szlifierze.
  Przykładowe objawy: ból nadgarstka występujący przy uścisku dłoni, zginaniu nadgarstka czy w wyniku pronacji nadgarstka. Stały ból w okolicy nadkłykcia.
 • zmęczeniowe złamanie kości - choroba ta jest szczególnie dotkliwa dla osób, którzy wykonują pracę w pozycji stojącej lub powtarzające się, bardzo obciążające układ ruchu czynności.
  Przykładowe objawy: do złamań dochodzi najczęściej w kończynach dolnych (kość śródstopia, piętowa, piszczelowa).

Powyższy katalog chorób, absolutnie nie wyczerpuje dolegliwości stawowych, które mogą wystąpić na skutek wykonywania regularnych ruchów w pracy lub też stałego narażenia na działanie mikro-urazów i przeciążeń.

Pełny katalog chorób zawodowych dostępny jest w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 1367; Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.

Powrót do pracy osoby z chorobą reumatyczną

W opracowaniu "Praca zawodowa a choroby reumatyczne" autorstwa dr hab. Med. Anny Jędryka-Góral oraz lek. med. Elżbiety Łastowieckiej możemy przeczytać, że u osób, u których stwierdzono chorobę reumatyczną konieczne jest poddanie się regularnej rehabilitacji. W zależności od jednostki chorobowej zalecane są właściwie dobrane masaże, terapia manualna, wyciągi, a także ćwiczenia wzmacniające konkretne grupy mięśni. Polecane jest leczenie sanatoryjne, które może pomóc choremu przywrócić ruchomość i inne funkcje chorych stawów. Rehabilitacja powinna być odpowiednio dostosowana do każdego Pacjenta i musi uwzględniać takie aspekty jak:

 • stadium choroby,
 • poziom zmian w organizmie (osłabienie struktur anatomicznych narządu ruchu),
 • ból, który związany jest z wykonywaniem konkretnych ruchów,
 • osłabienie organizmu,
 • problemy z akceptacją choroby

Jeżeli choroba nie rozwinęła się do tego stopnia, że uniemożliwia powrót do pracy, zdecydowanie zaleca się kontynuację pracy zawodowej. Co jednak ważne, osoba cierpiąca na dolegliwości reumatyczne nie powinna wykonywać prac, które mogą w szybkim czasie pogorszyć jej kondycję. Należy zatem unikać prac monotypowych, powtarzalnych, które wymagają stałego napięcia statycznego i dynamicznego mięśni lub też powodują przeciążenie układu kostno-stawowego.

Wzmocnienie kondycji stawów

Aby odbudować zniszczoną strukturę stawów, warto wspomóc się suplementem wzmacniającym stawy. Płynna forma suplementu Hyalutidin zapewnia jego wygodną aplikację. Dodatkowo skoncentrowana dawka siarczanu chondroityny oraz kwasu hialuronowego umożliwia regenerację zdegenerowanej chrząstki stawowej i wpływa na poprawę ruchomości zużytych stawów.

Kluczowe znaczenie odgrywa także ergonomia w miejscu pracy oraz wprowadzenie przerw w wykonywaniu pracy. Aby nie dopuścić do postępowania choroby, pracownik powinien wykonywać regularne ćwiczenia rozciągające i relaksujące stawy.

Pamiętaj, aby nie lekceważyć pierwszych objawów powstawania dolegliwości reumatycznych, ponieważ ich konsekwencje mogą być bardzo uciążliwe. W ostateczności choroba może prowadzić do rezygnacji z pracy zawodowej lub hobby. Dlatego zastosuj odpowiednią profilaktykę, która uchroni Cię przed postępem choroby.

Treści publikowane w serwisie hyalutidin.pl mają na celu poprawę kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu i lekarzami, a nie zastąpienie tego kontaktu. Serwis ma charakter komercyjny. Jego celem jest sprzedaż suplementu diety Hyalutidin HC Aktiv. Dodatkowo w serwisie publikowane są artykuły o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Zastosowanie porad zamieszczonych w serwisie powinno zostać poprzedzone wcześniejszą konsultacją z lekarzem lub farmaceutą. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji publikowanych w Serwisie.

Zobacz również

Praca zawodowa, a ryzyko wystąpienia i rozwoju RZS Praca zawodowa, a ryzyko wystąpienia i rozwoju RZS

Kobiety wykonujące zawód pielęgniarek, a także mężczyźni zatrudnieni w ciegielaniach, fabrykach betonu, elektrycy mogą być w grupie osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na RZS.

Stres w chorobach reumatycznych Stres w chorobach reumatycznych

Czy stres może negatywnie wpływać na kondycję stawów? Sprawdź jak wygląda przebieg reakcji stresowej u osób chorych i zdrowych, a także jakie wywołuje on skutki w układzie immunologicznym. Zobacz w jaki sposób stres wpływa na postęp choroby...

Pierwsze objawy choroby reumatycznej Pierwsze objawy choroby reumatycznej

Na choroby reumatyczne cierpi prawie co czwarty Polak. Konsekwencją nieleczonych chorób reumatycznych może być trwałe inwalidztwo, a nawet skrócenie życia o 10 lat.* W obliczu tych konsekwencji, bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie choroby...

Badania zalecane w chorobach reumatycznych Badania zalecane w chorobach reumatycznych

Bóle stawów, obrzęki, zaczerwienienia oraz sztywność stawów to objawy, które mogą świadczyć o występowaniu dolegliwości reumatycznych. Rozpoznanie choroby wymaga przeprowadzenia fachowej diagnostyki. Zachęcamy do zapoznania się...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

Dyskopatia - czyli zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa to choroba, która rozwija się dość podstępnie, latami niszczy i degeneruje krążki międzykręgowe oraz zakończenia nerwowe. 

Wizyta u reumatologa - jak się przygotować? Wizyta u reumatologa - jak się przygotować?

Niewystarczająca dostępność opieki i świadczeń specjalistycznych w Polsce sprawia, że warto optymalnie wykorzystać każdą wizytę u lekarza specjalisty. Odpowiednie przygotowanie się do konsultacji reumatologicznej, pozwoli lepiej wykorzystać ten czas i uzyskać ważne dla nas informacje. Skorzystaj z porad, jak przygotować się do wizyty u lekarza reumatologa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

Zdrowe Stawy Sp. z o.o. Grota Roweckiego 10/4 43-100 Tychy

Godziny otwarcia

Biuro: Pon - Pt: 09:00 - 14:00
Sob - Nd: nieczynne

infolinia: Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Kontakt z nami

Tel.: +48 32 226-65-08
Kom.:
+48 793-196-111
e-mail:
info

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności