"Bóle w stawach biodrowych zmniejszyły się - nie ustały całkowicie ze względu na wysoki poziom degeneracji stawu biodrowego, natomiast bóle stawów kolanowych ustały. Mogę przespać spokojnie całą noc a wcześniej nie było to możliwe. Produkt jest wart swojej ceny. "

Wanda Bąk

"Miałem bóle i strzykanie w stawach. Pierwszy raz Hyalutidin spożyłem w ramach przygotowań do pobicia rekordu Polski w ilości przebiegniętych maratonów. Hyalutidin jest produktem, którego prewencyjne działanie pomaga stawom przetrwać tak ekstremalne obciążenie… "

Mariusz Szostak

"Wcześniej bezskutecznie zażywałam tabletki. W ciągu zażywania produktu Hyalutidin zauważyłam znaczną poprawa ruchową ramion. Znowu mogę ręce podnosić w górę co wcześniej było nie możliwe, ustąpił tez ból w stawach kolanowych. "

Filomena Piekiełko

"Od jakiegoś czasu zmagałem się z bólami w stawach. Stosowałem wcześniej wiele innych środków, które miały pomóc jednak żaden nie pomógł, aż trafiłem na Hyalutidin, po którym odczułem wyraźną poprawę oraz znaczną redukcję bólu. "

Andrzej K.

Stawy potrzebują wsparcia ZOBACZ W SKLEPIE

 

lub sprawdź listę aptek

Praca zawodowa, a ryzyko wystąpienia i rozwoju RZS

Kobiety wykonujące zawód pielęgniarek, a także mężczyźni zatrudnieni w ciegielaniach, fabrykach betonu, elektrycy mogą być w grupie osób o podwyższonym ryzyku zachorowania na RZS. Dodatkowo ryzyko zwiększa także wysokie zanieczyszczenie powietrza. Sprawdź wyniki badań naukowców i dowiedz się, w jaki sposób wykonywana praca zawodowa może wpływać na rozwój RZS.

 

Reaumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła i zapalna choroba reumatyczna. Jest zaliczana do chorób o podłożu autoimmunologicznym, a więc związana z nieprawidłową reakcją układu odpornościowego. Do najbardziej typowych objawów choroby zaliczamy zniekształcenia i przykurcze stawów, które wiążą się z uciążliwymi dolegliwościami bólowymi. Ze względu na patogenezę, choroba zaliczana jest do bardzo złożonych, co oznacza, że niezwykle trudno jest określić czynniki, które ją wywołują. W chorobie tej charakterystyczne jest symetryczne zapalenie stawów, degradacja chrząstki oraz występowanie zmian pozastawowych.

 

Niestety nie jest to rzadka choroba. Na RZS może cierpieć prawie 400 tys. Polaków (A.Jura-Półtorak, K. Olczyk „Aktualne poglądy na etiopatogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów”), a więc ok 1% dorosłej populacji. Szacuje się, iż po 5 latach od zachorowania połowa pacjentów nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej. Natomiast po 10 latach niemal 100% pacjentów traci taką zdolność. Choroby reumatyczne stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości, które są przyczyną absencji chorobowych w pracy. Silne dolegliwości bólowe, postępująca niepełnosprawność sprawiają, że choroba wymusza zmianę dotychczasowego stylu życia. Niekontrolowany rozwój choroby może przyczynić do przedwczesnej śmierci. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zidentyfikować czynniki wpływające na powstanie oraz rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów.

 

Badania oceniające ryzyko wystąpienia RZS

Badania „Zawód i ryzyko rozwoju Reumatoidalnego Zapalenia Stawów”  miały na celu wskazanie zależności pomiędzy wykonywanym zawodem a prawdopodobieństwem wystąpienia RZS. Wyniki opublikowane w raporcie Arthritis Care & Research wskazują, że w przypadku niektórych zawodów występuje większe ryzyko zachorowania i rozwoju RZS.

 

Autorka Anna Ilar podkreśla jednak, że samo wykonywanie danego zawodu nie jest jednoznaczne z wystąpieniem RZS u konkretnego pracownika. Podobnie jak samo narażenie organizmu na działanie określonych czynników zewnętrznych, także nie jest gwarancją powstania choroby.

 

Badania w kierunku rozpoznania RZS, a także określenia czynników, które mogą wywoływać tę chorobę są bardzo ważne. RZS to jedna z najpowszechniejszych obecnie chorób autoimmunologicznych na świecie. Identyfikacja czynników zawodowych zwiększających ryzyko powstania choroby powinna być szczególnie ważne dla pracodawców oraz organizacji zajmujących się ochroną praw pracowniczych. Dzięki takiej wiedzy możliwe będzie podjęcie konkretnych kroków, celem wyeliminowania lub zmniejszenia czynników ryzyka.

 

Badania epidemiologiczne dot. RZS

Badanie „Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis” (EIRA)  było prowadzone w Sztokholmie na bardzo dużą skalę. Próba badawcza liczyła 3 522 osób ze zdiagnozowaną chorobą RZS oraz 5 580 osób zdrowych.

 

Analizie poddane zostały następujące czynniki:

 • środowiskowe,
 • genetyczne,
 • immunologiczne.

 

Próbki krwi do analizy oraz kwestionariusze uczestników były zbierane były w latach 1996-2014. Poza podstawowymi danymi, takimi jak wiek czy płeć, badacze uwzględnili także w badaniu takie czynniki jak:

 • palenie papierosów,
 • indeks masy ciała,
 • wykształcenie
 • spożywanie alkoholu.

 

Związku z tym, iż dane zbierane były w okresie 18 lat, badacze są świadomi, że część ze zidentyfikowanych czynników ryzyka mogła już zostać wyeliminowana lub ograniczona. Z biegiem lat poprawiają się warunki pracy zwłaszcza pracowników fizycznych. Dekadę temu warunki pracy w cegielniach czy fabrykach mogły znacznie odbiegać od tych, które są obecnie. Postęp technologiczny sprawia, że możliwa jest automatyzacja wielu stanowisk pracy, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wdrożenie zaawansowanych systemów wentylacyjnych. Dlatego też badacze mają ogromną nadzieję, że obecnie pracownicy zatrudnieni w branży produkcyjnej nie są narażeni na tak szkodliwe zagrożenia, jak miało to miejsce kilkanaście lat temu.

 

Wcześniej prowadzone badania koncentrowały się jedynie na ocenie zagrożenia wystąpienia RZS w odniesieniu do wykonywania określonej pracy. Tym samym trudno było stwierdzić, czy na chorobę miały także wpływ inne czynniki środowiskowe oraz styl życia pracownika. Z kolei opisywane badanie uwzględniło dodatkowe czynniki takie jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu, edukacja, BMI. Dzięki temu możliwe było precyzyjniejsze określenie czynników ryzyka.

 

Wyniki badań dot. czynników zwiększających ryzyko RZS

W ramach badania określono częstotliwość występowania RZS w 76 grupach zawodowych. Badania prowadzone były w odniesieniu do 12 grup zawodowych, w tym do profesjonalnych stanowisk technicznych oraz do pracy administracyjnej, managerskiej oraz kościelnej, ponieważ w tych grupach nie występuje zwiększone ryzyko RZS.

 

 • Miejsca pracy, w których występuje wysoki poziom niebezpiecznych związków w powietrzu mogą prowadzić w konsekwencji do większego ryzyka zachorowania na RZS, a także innych dolegliwości układu oddechowego.

 

 • Na rozwój choroby RZS duży wpływ ma przebywanie w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Narażenie na kontakt z pyłem krzemionkowym, który powstaje w czasie procesów cięcia, piłowania, wiercenia czy kruszenia betonu cegieł, wyrobów ceramicznych, skał czy kamieni może być wyjątkowo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Szczególnie niebezpieczne są małe cząsteczki pyłu krzemionkowego, który przenika do płuc. W konsekwencji może to wywołać takie choroby jak krzemica, nowotwór płuc lub choroby nerek.

 

 • Badania wskazały także, iż zawody które wykazują większe ryzyko zachorowania na RZS są to głownie zawody fizyczne.

 

 • Analizowano ryzyko postępu choroby zależnie od czasu przebywania w zimnych pomieszczeniach. Stwierdzono, iż praca w zimnych warunkach może wiązać się z większym ryzykiem wystąpienia i rozwoju choroby RZS.

 

 • Największe zagrożenie występowania choroby RZS zanotowano u mężczyzn zatrudnionych w sektorze produkcyjnym. Co prawda nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na RZS u kobiet pracujących w sektorze produkcyjnym, co jednak może wynikać z niedostatecznej reprezentacji w badaniu kobiet zatrudnionych w tym sektorze.

 

Warto mieć na uwadze, iż ryzyko powstania RZS związane z wykonaniem określonej pracy może się bardzo różnić dla konkretnych krajów. Różnice będą wynikać nie tylko z innego zakresu obowiązków i innego sprzętu, który wykorzystuje się w danym kraju, ale także ze względu na różnice w zakresie regulacji prawnych dot. środowiska pracy i pracy w szkodliwych warunkach.

 

Stanowiska pracy wykonywane przez mężczyzn o zwiększonym ryzyku zachorowania na RZS:

 • Murarze
 • Operatorzy betoniarek
 • Operatorzy zajmujący się transportem materiałów
 • Elektrycy
 • Elektronicy

 

Wśród kobiecych stanowisk pracy nie wskazano na żadne, które w równie dużym stopniu co męskie stanowiska pracy mogą wywołać RZS. Jedynie na poniższych stanowiskach stwierdzono nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia RZS:

 • Pielęgniarki
 • Asystentki pielęgniarek

 

Autorzy badań wskazują na konieczność prowadzenia dalszych prac w kierunku ustalenia dokładniejszych czynników wpływających na rozwój choroby. Zespół badaczy podejrzewa, iż duży wpływ na rozwój choroby może mieć częsty kontakt z takimi czynnikami jak:

 • krzemionka
 • azbest
 • rozpuszczalniki organiczne
 • silniki spalinowe

Treści publikowane w serwisie hyalutidin.pl mają na celu poprawę kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu i lekarzami, a nie zastąpienie tego kontaktu. Serwis ma charakter komercyjny. Jego celem jest sprzedaż suplementu diety Hyalutidin HC Aktiv. Dodatkowo w serwisie publikowane są artykuły o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Zastosowanie porad zamieszczonych w serwisie powinno zostać poprzedzone wcześniejszą konsultacją z lekarzem lub farmaceutą. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji publikowanych w Serwisie.

Zobacz również

Praca zawodowa a dolegliwości stawów Praca zawodowa a dolegliwości stawów

Choroby reumatyczne nie tylko ogromnie obniżają komfort i jakość naszego życia, ale także są bardzo częstym powodem rezygnacji z pracy zawodowej. W Polsce, a także wielu innych krajach europejskich, to właśnie choroby reumatyczne są niezwykle częstym...

Pierwsze objawy choroby reumatycznej Pierwsze objawy choroby reumatycznej

Na choroby reumatyczne cierpi prawie co czwarty Polak. Konsekwencją nieleczonych chorób reumatycznych może być trwałe inwalidztwo, a nawet skrócenie życia o 10 lat.* W obliczu tych konsekwencji, bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie choroby...

RZS - objawy i profilaktyka RZS - objawy i profilaktyka

RZS kiedyś zwany gościec - to przewlekła choroba zapalna, dotyka tkanki łącznej całego ustroju. Najczęściej obejmuje stawy symetrycznie. Choroba występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn niezależnie od wieku...

Sytuacja osób z chorobami reumatycznymi w Polsce Sytuacja osób z chorobami reumatycznymi w Polsce

Poznaj sytuację osób cierpiących na dolegliwości reumatyczne w Polsce. W artykule prezentujemy wyniki badania ankietowego, w ramach którego Pacjenci oceniali zadowolenie z dostępu do specjalistycznych usług medycznych, poziomu wydatku na leczenie, czasu oczekiwania na diagnozę oraz na włączenie do procesu leczenia specjalistycznego.

 

Kiedy warto stosować suplement na stawy? Kiedy warto stosować suplement na stawy?

W zależności od przyczyn, które wywołują ból stawu, powinniśmy zastosować odpowiednie środki wzmacniające stawy. Sprawdź w jaki sposób możesz poradzić sobie z dolegliwościami związanymi z chorobami zwyrodnieniowymi, uszkodzeniami...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

Zdrowe Stawy Sp. z o.o. Grota Roweckiego 10/4 43-100 Tychy

Godziny otwarcia

Biuro: Pon - Pt: 09:00 - 14:00
Sob - Nd: nieczynne

infolinia: Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Kontakt z nami

Tel.: +48 32 226-65-08
Kom.:
+48 793-196-111
e-mail:
info

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności