"Bóle w stawach biodrowych zmniejszyły się - nie ustały całkowicie ze względu na wysoki poziom degeneracji stawu biodrowego, natomiast bóle stawów kolanowych ustały. Mogę przespać spokojnie całą noc a wcześniej nie było to możliwe. Produkt jest wart swojej ceny. "

Wanda Bąk

"Miałem bóle i strzykanie w stawach. Pierwszy raz Hyalutidin spożyłem w ramach przygotowań do pobicia rekordu Polski w ilości przebiegniętych maratonów. Hyalutidin jest produktem, którego prewencyjne działanie pomaga stawom przetrwać tak ekstremalne obciążenie… "

Mariusz Szostak

"Wcześniej bezskutecznie zażywałam tabletki. W ciągu zażywania produktu Hyalutidin zauważyłam znaczną poprawa ruchową ramion. Znowu mogę ręce podnosić w górę co wcześniej było nie możliwe, ustąpił tez ból w stawach kolanowych. "

Filomena Piekiełko

"Od jakiegoś czasu zmagałem się z bólami w stawach. Stosowałem wcześniej wiele innych środków, które miały pomóc jednak żaden nie pomógł, aż trafiłem na Hyalutidin, po którym odczułem wyraźną poprawę oraz znaczną redukcję bólu. "

Andrzej K.

Słownik pojęć związanych z chorobami zwyrodnieniowymi stawów

ALLOPLASTYKA - to proces wszczepienia endoprotezy chorego stawu, mający usprawnić jego działanie.

ARTODEZA - zespolenie stawu, unieruchomienie

ARTRETYZM zobacz dna moczanowa

ATROFIA - oznacza zanik tkanki/narządu na skutek, np. zaburzeń w jej ukrwieniu i odżywieniu

ARTROPLASTYKA DYSTRAKCYJNA - przy zastosowaniu aparatu (szkieletu) odciągającego od siebie powierzchnie stawowe

ARTROSKOPIA - czyszczenie stawu - wyjęcie wolnych fragmentów, wyrównanie powierzchni chrzęstnych, usunięcie przerostów błony maziowej

ARTROZA to przewlekła zwyrodnieniowa choroba stawów polegająca na przedwczesnym zużyciu tkanek tworzących staw, powstała na skutek procesów biologicznych i mechanicznych (np. urazu)

ARTROTOMIA to zabieg chirurgiczny polegający na otwarciu stawu

ARTRODEZA to zabieg chirurgiczny polegający na usztywnieniu staw

BŁONA MAZIOWA to delikatna, miękka błona wyściełająca wnętrze torebki stawowej

BOLESNOŚĆ PALPACYJNA to odczuwanie bólu w danym miejscu podczas dotyku (dotyczy głównie badania dotykiem, czyli palpacji)

BOLESNOŚĆ UCISKOWA to odczuwanie bólu w danym miejscu podczas ucisku

BÓL to nieprzyjemne doznanie związane z występującym uszkodzeniem tkanek; jest doznaniem subiektywnym

BUNION - to bolesny guz występujący wraz z paluchem koślawym

CHIDAGRA to dna moczanowa stawów ręki

CHONDROKALCYNOZA znana również jako dna rzekoma , łac. chondrocalcinosis, - choroba reumatyczna, jej przyczyną są kryształy dwuwodnego pirofosforanu wapnia odkładające się w chrząstkach stawowych i obecne w płynie stawowym

CHONDROMALACJA to proces rozmiękania chrząstki stawowej, występujący najczęściej w obrębie stawu kolanowego

CHOROBA BECHTEREWA (Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa). Przyczyną rozwoju choroby odpowiedzialna jest mutacja genetyczna. Z powodu wywołujących ją zwyrodnień cierpią głównie mężczyźni między 20 a 30 rokiem życia.

CHOROBA DUPLAYA zobacz zwyrodnienie stawu barkowego

CHOROBA PAGETA to zniekształcające zapalenie kości występujące w jednym lub kilku ogniskach proces postępujący o nieznanej przyczynie. Charakteryzuje się zwiększoną i chaotyczną przebudową kostną z większym ryzykiem rozwoju zniekształceń, przewlekłych bólów, złamań oraz powikłań ze strony układu nerwowego i tkanki łącznej

CHOROBA SCHEUERMANNA młodzieńcza kifoza (łac. kyphosis dorsalis iuvenilis) to choroba z grupy jałowych martwic kości. Polega na obumieraniu tkanki kost¬nej i chrzęstnej bez udziału chorobotwórczych drobnoustrojów

CHOROBA PERTHESA - to jałowa martwica głowy kości udowej

CHOROBA OSGOODA-SCHLATTERA - to jałowa martwice guzowatości piszczeli

CHOROBA FREIBERGA-KÖHLERA - to jałowa martwica II kości śródstopia

CHOROBA KÖHLERA - to jałowa martwica kości łódkowatej

CHOROBA KIENBÖCKA - to jałowa martwica kości księżycowatej

CHOROBA BLOUNTA - to jałowa martwica bliższej przyśrodkowej części nasady kości piszczelowej

CHOROBA PANNERA - to jałowa martwica głowy kości ramiennej

CHOROBA PREISERA - to jałowa martwica kości łódeczkowatej

CHRZĄSTKA STAWOWA to cienka warstwa chrząstki (zwykle od 0,5 do 2 mm) pokrywająca powierzchnie stawowe; dzięki swej gładkości zmniejsza tarcie powierzchni stawowych podczas wykonywania ruchów; wraz z wiekiem chrząstka stawowa traci połysk oraz mogą powstawać w niej szczeliny

CHRZĄSTKA SZKLISTA to rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, która zawiera niewiele włókien kolagenowych; pokrywa powierzchnie stawowe

CHRZĄSTKA WŁÓKNISTA to rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, która zawiera liczne włókna kolagenowe, dzięki czemu jest twarda i wytrzymała na zgniatanie

CHRZĘSTNY OBRĄBEK STAWOWY to dodatkowy element stawu ramiennego i biodrowego, który powiększa i pogłębia panewkę stawową

DNA MOCZANOWA inaczej nazywana artretyzm, skaza moczanowa - przewlekła choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego powstającego z puryn

DNA RZEKOMA - zobacz Chondrokalcynoza

DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO (łac. dysplasia coxae congenita,) to wrodzona wada stawu biodrowego , polegająca na niedorozwoju panewki stawowej. Częściej występuje u noworodków płci żeńskiej

DYSTROFIA - to zaburzenie wywołane brakiem prawidłowego ukrwienia i odżywienia tkanek prowadzące do zmian patologicznych, a nawet zaniku (atrofii)

ENTEZOPATIE - to grupa chorób dotyczących przyczepów mięśni do kości, należą do nich np. łokieć tenisisty, czyli zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz łokieć golfisty, czyli zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej

EBURNACJA to schorzenie degeneracyjne, które charakteryzuje się utratą całej warstwy chrząstki stawowej i obnażeniem kości subchondralnej, inaczej stan wygładzenia kości zwany także ‚kością słoniową’ najczęściej otoczony wyroślami kostnymi

ELEKTROTERAPIA to dział fizykoterapii, w którym w celach leczniczych wykorzystuje się prądy diadynamiczne Bernarda (DD), prąd impulsowy Traberta, prąd wysokonapięciowy (HVS), prądy TENS, prąd mikroamperowy (MES) oraz tonolizę

FIBRYLACJA to jedna z faz w przebiegu destrukcji stawu, objawiająca się głównie krepitacjami, czyli charakterystycznymi trzaskami w stawach podczas wykonywania ruchów

FIZYKOTERAPIA to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się bodźce fizykalne, takie jak ciepło, zimno, światło, pole magnetyczne, prąd elektryczny, mikrofale, promieniowanie

GEODY ZAPALNE to przejaśnienia widoczna na zdjęciu radiologicznym, występują w najbardziej obciążonych częściach kości

GŁOWA STAWOWA/GŁÓWKA STAWOWA to wypukła powierzchnia stawowa budująca staw

GONAGRA to dna moczanowa stawu kolanowego

GONARTROZA to choroba zwyrodnieniowa obejmująca stawy kolanowe

GUZKI BOUCHARDA to jeden z objawów rizartrozy, czyli osteoartrozy obejmującej stawy rąk; guzki te występują w stawach międzypaliczkowych bliższych

GUZKI HEBERDENA to guzki występujące w przebiegu rizartrozy, obejmują stawy międzypaliczkowe dalsze

GUZKI REUMATOIDALNE to podskórne guzki występujące nad wyniosłościami kostnymi po stronie wyprostnej kończyny górnej lub okolicach stawów, czasami także wzdłuż ścięgna Achillesa; występują w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

HALLUKS patrz: paluch koślawy

JAŁOWE MARTWICE KOŚCI - (łac. osteochondritis, epiphysitis, chondroosteonecrosis) - jest grpą chorób, których wspólną cechą jest nekroza kości lub jej fragmentów, niezwiązana z udziałem zakażenia drobnoustrojami

JAMA STAWOWA toprzestrzeń pomiędzy powierzchniami stawowymi, która wypełniona jest mazią stawową

KALETKI MAZIOWE to uchyłki utworzone przez błonę maziową, które ułatwiają pracę mięśni lub ścięgien

KANAŁ KRĘGOWY to kostny kanał utworzony przez otwory kręgowe, w którym przebiega rdzeń kręgowy

KCIUK "BUTONIERKOWATY", zwany także "szewskim" to jeden z charakterystycznych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów polegający na występowaniu przykurczu zgięciowego w stawie śródręczno-paliczkoym oraz przeprostu w stawie międzypaliczkowym

KIFOZA to fizjologiczne wygięcie kręgosłupa do tyłu; występuje w odcinku piersiowym i krzyżowym

KOKSARTROZA to choroba zwyrodnieniowa obejmująca stawy biodrowe

KORZEŃ NERWOWY to wiązka włókien nerwowych odchodzących od rdzenia kręgowego

KRĄŻEK MIĘDZYKRĘGOWY, zwany także dyskiem, to płaska płytka chrzęstna znajdująca się między trzonami sąsiadujących ze sobą kręgów

KRĄŻEK STAWOWY to element dodatkowy budujący staw, który dopasowuje powierzchnie stawowe do siebie

KREPITACJE to trzeszczenia pojawiające się w stawach podczas wykonywania ruchów

LASEROTERAPIA to zabieg z zakresu fizykoterapii, w którym wykorzystuje się działanie światła widzialnego oraz podczerwieni w biostymulacji

LORDOZA to fizjologiczne wygięci kręgosłupa do przodu; występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym

ŁĄKOTKI STAWOWE to elementy występujące np. w stawie kolanowym, które wyrównują powierzchnie stawowe, aby były do siebie bardziej dopasowane; spełniają także funkcje amortyzacyjne

ŁOKIEĆ GOLFISTY - zobacz zapalenie nadłykcia przyśrodkowego kości ramiennej

ŁOKIEĆ TENISISTY - Zapalenie nadłykcia bocznego kości ramiennej to zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do stawu łokciowego pochodzący najczęściej z uszkodzonego przyczepu mięśnia prostownika wspólnego palców

MAGNETOTERAPIA to zabieg leczniczy z zakresu fizykoterapii, w którym wolnozmienne pole magnetyczne działa na organizm człowieka; zabieg ten stosowany jest przy zmianach zwyrodnieniowych i zapalnych stawów obwodowych i kręgosłupa

MILFORMACJA KOSTNA to wrodzona wada układu kostnego

MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW (ang. juvenile idiopathic arthritis), nazywane też młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów lub, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów ewentualnie chorobą Stilla - o nieznanej przyczynie występuje u dzieci w postaci zapalenia stawów

MYSZKI STAWOWE zwane także wolnymi ciałami stawowymi są niewielkimi tworami, znajdującymi się w jamie stawowej; najczęściej są to oderwane fragmenty chrząstki stawowej lub kości, bądź oderwane kosmki błony maziowej mogące powodować ból lub zablokowanie stawu

MAŹ STAWOWA, zwana również płynem stawowym to substancja znajdująca się w jamie stawowej, której zadaniem jest nawilżanie tkanki chrzęstnej oraz zmniejszanie tarcia powierzchni stawowych podczas wykonywania ruchów, a także odżywianie chrząstki stawowej

NADŁAMANIE zwane także pęknięciem jest przerwaniem ciągłości tkanki kostnej obejmującym jedynie część jej przekroju.

NADWICHNIĘCIE, patrz: PODWICHNIĘCIE

NEKROZA - martwica tkanki kostnej zobacz jałowe martwice kości

OMAGRA to dna moczanowa stawu barkowego

OBRZĘK to nadmierne nagromadzenie się płynu w tkankach powstałe na skutek ogólnoustrojowego zaburzenia gospodarki wodno-białkowej lub miejscowych zmian zakłócających wymianę wody między tkankami a układem krwionośnym

OSTEOARTROZA to ogólne określenie dotyczące zmian związanych ze zbyt wczesnym zużyciem i zwyrodnieniem tkanek budujących staw

OSTEOFITY to wyrośla kostne powstałe podczas przebudowy kości w przebiegu zmian zwyrodnieniowych

OSTEOFITOZA to choroba zwyrodnieniowa to wynik zarówno biologicznych, jak i mechanicznych zdarzeń, które destabilizują powiązane ze sobą procesy degradacji i syntezy chrząstki stawowej - chondrocytów i macierzy pozakomórkowej oraz warstwy podchrzęstnej kości

OSTEOMALACJA inaczej rozmiękanie kości lub krzywica dorosłych to przyczyny niedostatecznej mineralizacja kości. To choroba układu kostnego, polegająca na utracie wapnia i fosforu z tkanki kostnej.

OSTEOTOMIA OKOLOSTAWOWA - wyrównanie zaburzeń ustawień osiowych kości w celu poprawy sposobu obciążania stawu

OSTEOPOROZA (łac. osteoporosis), to choroba charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania

OSTEOTOMIA to zabieg polegający na przecięciu kości, wykonywany w celu wydłużenia lub skrócenia kończyny, lub też w celu poprawy ustawienia elementów kostnych nieprawidłowo zrośniętych po załamaniu

OSTEOSYNTEZA to rodzaj zespolenia złamanych odłamów kostnych za pomocą śrub, wkrętów itp.

PANEWKA STAWOWA to wklęsła powierzchnia stawowa budująca staw

PALUCH KOŚLAWY to zniekształcenie stopy charakteryzujące się przede wszystkim bocznym odchyleniem palucha

PALCE MŁOTKOWATE to deformacja palców stóp, charakteryzujące się przeprostem w stawach śródstopno-paliczkowym oraz przykurczem zgięciowym w stawach międzypaliczkowych

PANNUS to zagęszczenie tkanki w błonie maziowej

PĘKNIĘCIE KOŚCI patrz: NADŁAMANIE

PŁYN MAZIOWY, zwany także mazią stawową to płyn znajdujący się wewnątrz torebki stawowej, którego zadaniem jest nawilżanie tkanki chrzęstnej

PODAGRA dna to moczanowa stawu śródstopno-paliczkowy palucha

PODWICHNIĘCIE zwane także nadwichnięciem jest uszkodzeniem stawu, w którym powierzchnie stawowe częściowo utraciły ze sobą kontakt. Utrata kontaktu przez powierzchnie stawowe może być chwilowa lub trwała.

PODWICHNIĘCIE STAWU to stan, w którym dochodzi do częściowego przemieszczenia powierzchni stawowych

POLE MAGNETYCZNE to czynnik fizykalny, który wykorzystuje się podczas zabiegu magnetoterapii; stosowany przy zmianach zwyrodnieniowych i zapalnych stawów obwodowych i kręgosłupa

POWIERZCHNIA STAWOWA to zwykle gładka powierzchnia kości budująca staw; w zależności od wykonywanego w danym stawie ruchu, powierzchnie stawowe mogą mieć różny kształt

PRĄD TENS to prąd średniej i wysokiej częstotliwości stosowany przede wszystkim jako zabieg przeciwbólowy

PRĄD TRABERTA to prąd stosowany w lecznictwie, charakteryzujący się przeciętną częstotliwością 142 Hz oraz prostokątnymi impulsami, których czas wynosi 2 ms, a przerwa między impulsami 5 ms; stosowany w bólach stawów i kręgosłupa na tle zwyrodnieniowym

PRADY DIADYNAMICZNE to modulowane prądy małej częstotliwości,w których na prąd stały nałożony jest prąd sinusoidalny; główne działanie prądów diadynamicznych na organizm człowieka to działanie przeciwbólowe

PROCES ZAPALNY zwany tez stanem zapalnym to miejscowa odpowiedź organizmu na czynnik zapaleniotwórczy, który ma na celu usunięcie tego czynnika i następstw jego działania; jest próbą obrony organizmu przed czynnikiem uszkadzającym

PRZYKURCZ to ograniczenie ruchomości stawu w danej płaszczyźnie

PRZYKURCZ DUPUYTERNA to przykurcz rozcięgna dłoniowego

PISZCZEL SZPOTAWA patrz: choroba Blounta

RACHIDAGRA to dna moczanowa stawów kręgosłupa

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS), znany też pod nazwą: gościec przewlekle postępujący, łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis w skrócie RA) - choroba reumatyczna o charakterze zapalnym i podłożu autoimmunologicznym

REDRESJA to zabieg polegający na korekcji ustawienia elementów stawowych, mający na celu zniesienie przykurczu oraz przywrócenie ruchomości stawu

RIZARTROZA to choroba zwyrodnieniowa obejmująca stawu palców rąk

SKLEROTYZACJA to proces, w przebiegu którego kość ulega zagęszczeniu w miejscach najbardziej przeciążonych; przyczyną tego stanu jest najczęściej zużycie chrząstki stawowej

SKRĘCENIE jest zamkniętym uszkodzeniem, czyli takim, w wyniku którego nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry, polegającym na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. W wyniku tego urazu dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł oraz chrząstki stawowej.

SPODNYLOARTROZA to choroba zwyrodnieniowa obejmująca drobne stawy międzykręgowe

SPONDYLOZA to choroba, w której zmianom zwyrodnieniowym ulegają krążki międzykręgowe

STAN ZAPALNY zwany tez procesem zapalnym to miejscowa odpowiedź organizmu na czynnik zapaleniotwórczy, który ma na celu usunięcie tego czynnika i następstw jego działania; jest próbą obrony organizmu przed czynnikiem uszkadzającym

STAW/POŁĄCZENIE STAWOWE to maziowe połączenie elementów kostnych; jest to najbardziej ruchome,a zarazem najbardziej złożone połączenie kości występujące w organizmie człowieka

STOPA KOŃSKO-SZPOTOWA (łac. talipes equinovarus) jest wadą wrodzonaą, polegająca na utrwalonym zgięciu podeszwowym stopy i przywiedzeniu przodostopia. Jest to wada o charakterze deformacji, w około 50% przypadków spowodowana przez malformacje kostne

SZTYWNOŚĆ PORANNA to objaw występujący w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych polegający na występowaniu sztywności i trudności w wykonaniu ruchu, często wraz z bólem po dłuższym odpoczynku, głównie rano; powstaje na skutek nagromadzenia się przez noc płynu zapalnego w stawie oraz wytworzenia się obrzęku

SYNDESMOFITY to wyrośla kostne charakterystyczne dla przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, zwykle rosną pionowo w górę łącząc ze sobą sąsiadujące kręgi

ŚCIĘGNA to końcowe części mięśnia zbudowane z tkanki łącznej włóknistej, stanowiące jego przyczep do kości

SKOSTNIENIE POZASZKIELETOWE to występowanie tkanki kostnej w innych miejscach w organizmie niż układ kostny

STAW RZEKOMY jest powikłaniem po złamaniu polegającym na utrwalonym braku zrostu kostnego

TOREBKA STAWOWA to struktura obejmująca końce kości tworzące dany staw i zapobiegająca ich przemieszczeniom, utworzona jest z mocnej i wytrzymałej tkanki

ULNARYZACJA to dołokciowe odgięcie palców ręki, które może występować w zaawansowanym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów

ULTRADŹWIĘKI to jeden z zabiegów z zakresu fizykoterapii, wykonywany przy użyciu specjalnej głowicy ultradźwiękowej i substancji sprzęgającej; jego wpływa na tkanki to przede wszystkim działanie mechaniczne zwane mikromasażem; zabieg ten zalecany jest w przypadku zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów obwodowych i kręgosłupa

WIĘZADŁA to silne pasma łącznotkankowe, które wzmacniają torebkę stawową oraz wpływają na zakres ruchomości w danym stawie

WOMAC to indeks oceniający stan kości i stawów opracowany przez Western Ontario and McMaster Universities w USA. Używany w badaniach od roku 1982. Jest powszechnie stosowany w diagnostyce choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych. Indeks ocenia trzy wymiary bólu, niepełnosprawności i sztywność stawów. Najnowsza wersja dokumentu ( WOMAC ® 3.1 ) jest dostępna w ponad 90 alternatywnych mutacjach językowych

WYSIĘK to płyn powstający i gromadzący się w przebiegu procesu zapalnego

ZAPALENIE NADŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ - zobacz łokieć tenisisty

ZAPALENIE NADŁYKCIA PRZYŚRODKOWEGOKOŚCI RAMIENNEJ nazywane też łokieciem golfisty (łac. epicondylitis medialis humeri) to zespół bólowy tkanek miękkich położonych przyśrodkowo w stosunku do stawu łokciowego, związany najczęściej z uszkodzeniem przyczepów mięśnia nawrotnego obłego lub mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka

ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA- zobacz Choroba Bechterewa

ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE/ZDJĘCIE RTG to wynik badanie diagnostycznego, w którym obraz powstaje poprzez przenikania wiązki promieniowania rentgenowskiego przez ciało człowieka

ZNIEKSZTAŁCENIE TYPU "ŁABĘDZIA SZYJKA" to jeden z charakterystycznych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów polegający na tym, iż w stawach od II do V występuje zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych dalszych oraz przeprost w stawach międzypaliczkowych bliższych

ZNIEKSZTAŁCENIE TYPU "PALEC BUTONIERKOWATY" to jeden z charakterystycznych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów polegający na tym, iż w stawach od II do V występuje zgięcie w stawach międzypaliczkowych bliższych oraz przeprost w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych dalszych

ZWYRODNIENIE STAWU BARKOWEGO zwane również chorobą Duplaya do jej przyczyn należą takie dolegliwości jak niestabilność stawu barkowego, bark zamrożony, zespół stożka rotatorów, zwapnienie stawu, uszkodzenie SLAP (ang. Superior Labrum Anterior Posterior), niestabilność głowy długiej mięśnia dwugłowego oraz związane ze starością zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego. Druga grupa to przede wszystkim urazy takie jak urazowe zwichnięcie stawu barkowo obojczykowego lub złamanie guzka większej kości ramiennej

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNO-ŁOPATKOWEGO to choroba polegająca na progresywnym i nieodwracalnym uszkodzeniu powierzchni stawowych oraz okolicznych tkanek miękkich pokrywających głowę kości ramiennej jak i panewkę łopatki

ZWYRODNIENIE STAWU SKOKOWEGO choroba ta ma charakter wtórny jak i pierwotny. W pierwszym przypadku są to przebyte urazy, dna moczanowa, artropatia cukrzycowa, układowe choroby zapalne a także guzy. Charakter pierwotny to postać choroby dotycząca ludzi w podeszłym wieku

ZWYRODNIENIE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO to choroba jednego z najbardziej złożonych stawów ludzkiego organizmu. Istnieje wiele klasyfikacji tej choroby. Do podgrup schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych należą dwie główne grupy. Są to schorzenia wynikające głównie z przyczyn pierwotnych, Druga grupa to choroby o charakterze nabytym

ZESZTYWNIENIE STAWU to stan, w którym, na skutek procesu chorobowego brak jest ruchomości stawu

ZWICHNIĘCIE jest uszkodzeniem stawu, w przebiegu którego powierzchnie stawowe danego stawu, chwilowo lub trwale całkowicie utraciły ze sobą kontakt. W wyniku tego uszkodzenia dochodzi do znacznego naciągnięcia torebki stawowej oraz więzadeł okołostawowych.

ZŁAMANIE jest przerwaniem ciągłości tkanki kostnej, występującym na całym jej przekroju.

ZŁAMANIE PODOKOSTNOWE, zwane także złamaniem zielonej gałązki to rodzaj złamania występujący u dzieci, u których gruba i elastyczna okostna nie pozwala na pełne złamanie i oddzielenie od siebie fragmentów kostnych

ZŁAMANIE ZIELONEJ GAŁĄZKI, patrz: złamanie podokostnowe

ZŁAMANIE PATOLOGIOCZNE to złamanie powstałe w tkance kostnej zmienionej chorobowo, np. objętej procesem nowotworowym lub osteoporozą

ZŁAMANIE AWULSYJE to złamanie, w którym na skutek pociągnięcia przez więzadło lub ścięgno doszło do oderwania fragmentu kostnego

ZŁAMANIE POWOLNE, zwane także złamaniem przewlekłym lub złamaniem z przeciążenia jest złamaniem powstałym na skutek gromadzenia się mikrourazów

ZŁAMANIE PRZEWLEKŁE, patrz: złamanie powolne

ZŁAMANIE OTWARTE to złamanie, w którym doszło do przerwania ciągłości skóry

ZROST OPÓŹNIONY to zrost kostny trwający znacznie dłużej niż przeciętny czas gojenia się złamań; jest to jedno z powikłań mogących wystąpić po złamaniu; na wystąpienie w organizmie zrostu opóźnionego wpływa ogólny stan organizmu, zaburzenia hormonalne, zaburzenia metaboliczne, współwystępowanie osteoporozy, niedobory białka i soli mineralnych w diecie

Treści publikowane w serwisie hyalutidin.pl mają na celu poprawę kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu i lekarzami, a nie zastąpienie tego kontaktu. Serwis ma charakter komercyjny. Jego celem jest sprzedaż suplementu diety Hyalutidin HC Aktiv. Dodatkowo w serwisie publikowane są artykuły o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Zastosowanie porad zamieszczonych w serwisie powinno zostać poprzedzone wcześniejszą konsultacją z lekarzem lub farmaceutą. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji publikowanych w Serwisie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

Zdrowe Stawy Sp. z o.o. Grota Roweckiego 10/4 43-100 Tychy

Godziny otwarcia

Biuro: Pon - Pt: 09:00 - 14:00
Sob - Nd: nieczynne

infolinia: Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Kontakt z nami

Tel.: +48 32 226-65-08
Kom.:
+48 793-196-111
e-mail:
info

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności